Daily Archives: 27/11/2023

#4570: Lafaz al-Quran Sebagai Makhluk

Soalan: Assalamualaikum Dato’ Seri. Saya ada soalan. Bolehkah kita menganggap bahawa lafaz al-Quran adalah makhluk? [...]

#4569: Pembahagian Amthal atau Perumpamaan dalam al-Quran

Soalan: Assalamualaikum w.b.t Dato’ Seri. Boleh terangkan dengan lebih jelas jenis amthal atau perumpamaan yang [...]

#4568: Mengatakan al-Quran Makhluk

Soalan: Assalamualaikum Dato’ Seri. Saya ada soalan. Apakah hukum seseorang mengatakan al-Quran itu adalah makhluk? [...]

#4567: Fahaman Tentang Surah al-Nasr 

Soalan: Assalamualaikum Dato’ Seri. Apakah dapat difahami dengan turunnya surah al-Nasr? Jawapan: Alhamdulillah, segala puji [...]

#4566: Tafsir Ayat 3 Surah al-Nasr 

Soalan: Assalamualaikum Dato’ Seri. Boleh tafsirkan kepada kami ayat 3 daripada Surah al-Nasr? Jawapan: Alhamdulillah, [...]

#4565: Maksud al-Fath (ٱلْفَتْحُ) dalam Surah al-Nasr

Soalan: Assalamualaikum Dato’ Seri. Apakah yang dimaksudkan dengan kalimah al-Fath dalam surah al-Nasr? Jawapan: Alhamdulillah, [...]

#4564: Tafsir Ayat Kedua Surah al-Nasr

Soalan: Assalamualaikum Dato’ Seri. Boleh terangkan berkenaan tafsir ayat 2 Surah al-Nasr? Jawapan: Alhamdulillah, segala [...]

#4563: Asbab Nuzul Surah al-Masad

Soalan: Assalamualaikum Dato’ Seri. Boleh terangkan berkenaan sebab nuzul Surah al-Masad? Jawapan: Alhamdulillah, segala puji [...]

#4562: Perangai Isteri Abu Lahab Yang bernama Ummu Jamil

Soalan: Assalamualaikum Dato’ Seri. Boleh kisahkan kepada kami, bagaimana sebenarnya perangai Ummu Jamil yang juga [...]

#4561: Kisah Kesudahan Abu Lahab

Soalan: Assalamualaikum Dato’ Seri. Boleh ceritakan berkenaan pengakhiran hidup Abu Lahab? Jawapan: Alhamdulillah, segala puji [...]