#2066: Perbezaan Akikah dengan Korban

Soalan:

Assalamualaikum Dato’ Seri. Saya selalu tertanya-tanya, apa beza ibadah korban dan akikah? Sedangkan kedua-duanya kelihatan hampir sama dalam bab sembelihan. Boleh ustaz jelaskan?

Jawapan:

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, selawat dan salam kepada Junjungan Besar Nabi Muhammad SAW, isteri dan ahli keluarga Baginda, para sahabat Baginda serta orang-orang yang mengikuti jejak langkah Baginda sehingga Hari Kiamat.

Walaupun syarat sah akikah dan korban adalah sama, tetapi terdapat beberapa perbezaan di antara keduanya sebagaimana berikut:

Pertama: Daging akikah sunat disedekahkan sesudah dimasak, sebagaimana dalam majlis-majlis kenduri yang lain. Ia tidak disedekahkan secara mentah, sebagaimana daging korban.

Walau bagaimanapun, para ulama berbeza pendapat berkenaan masakan yang dimasak kepada dua pendapat. Pendapat pertama, daging akikah sunat dimasak dengan masakan yang manis supaya akhlak anak yang diakikahkan itu mulia. Inilah pendapat yang paling sahih lagi masyhur dan pendapat yang diputuskan oleh pengarang al-Muhazzab dan jumhur. Sesungguhnya telah sabit dalam hadith sahih bahawa:

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ الحَلْوى، ويُحِبُّ العَسَلَ

Maksudnya:Rasulullah SAW menyukai manisan dan Baginda juga menyukai madu.

Riwayat al-Bukhari (5268) dan Muslim dengan sedikit perbezaan lafaz (1474)

Manakala pendapat kedua, daging akikah sunat dimasak dengan masakan yang masam. al-Baghawi telah menukilkan pendapat ini daripada nas Imam al-Syafi‘i. Hal ini adalah berdasarkan kepada hadith Jabir RA, bahawa Nabi SAW bersabda:

نِعْمَ الْإِدَامُ الْخَلُّ

Maksudnya:Sebaik-baik kuah ialah cuka.”

Riwayat Muslim (2052),  Abu Dawud (3820), al-Tirmizi (1839), al-Nasa’i (3796) dan Ahmad (15191).

Namun, jika daging akikah tetap dimasak dengan masakan yang masam, adakah ia dihukumkan sebagai makruh? Terdapat dua pendapat dalam hal ini sebagaimana dinukilkan oleh al-Rafi‘i. Pendapat yang sahih ialah ia tidak dihukumkan sebagai makruh kerana tiada dalil yang melarangnya.

Kemudian, afdhalnya pula masakan itu disedekahkan kepada orang miskin dan dihantar ke rumah mereka berbanding mengajak mereka datang. Sekiranya diajak hanya suatu kaum kepadanya, maka ia dibolehkan. Begitu juga jika sebahagiannya (akikah itu) dibezakan, lalu diajak sebahagian orang untuk pergi ke sebahagian akikah itu, maka ia juga dibolehkan. Begitu juga harus untuk mengkhususkan orang-orang kaya dengannya. Di samping itu, masakan itu juga sunat untuk dimakan dan dihadiahkan sebahagiannya oleh orang yang berakikah.

Kedua: Seberapa yang boleh, tulang binatang akikah sunat tidak dikerat-kerat dan dipecahkan serta dipatahkan. Ia dipotong pada sendi-sendinya sahaja. Namun, jika tulangnya tetap dipecahkan atau dipatahkan, maka perkara itu menyalahi yang lebih utama (khilaf aula).

Ibn al-Qayyim menyatakan dalam Tuhfah al-Maudud bi Ahkam al-Maulud berkenaan perkara ini dengan menyebutkan hadith di mana Nabi SAW memerintahkan pembahagian daging yang diakikahkan untuk Hasan dan Husain, sabdanya:

أَنِ ابْعَثُوا إِلَى القَابِلَةِ مِنْهَا بِرِجلٍ، وَكُلُوا وَأَطْعِمُوا، وَلَا تُكْسِرُوا مِنْهَا عَظْمًا

Maksudnya: “Kirimkanlah kepada bidan kakinya, makan dan beri makanlah kepada orang ramai. Jangan kamu memecahkan tulangnya.”

Ibn Juraih meriwayatkan daripada ‘Ata’ bahawa haiwan akikah hendaklah dipotong mengikut anggota sendinya dan tidak boleh dipecahkan serta dipatahkan tulangnya. Begitu juga riwayat Ibn Munzir daripada Aisyah R.Anha. Mudah-mudahan, anggota anak yang diakikahkan itu selamat.

Hikmah larangan mematahkan tulang, di antaranya:

  • Menunjukkan kemuliaan makanan atau pengorbanan ini terhadap jiwa fakir-fakir serta jiran-jiran dengan menghidangkan ketulan-ketulan yang lengkap serta besar yang tidak dipatahkan suatu tulang pun daripada tulang-tulangnya dan tidak meluakkan sedikit daripada anggotanya. Tindakan ini tidak syak lagi memberi kesan yang baik dan mendalam. Ia merupakan suatu tanda yang amat jelas tentang kemurahan hati dan sifat pemberi dalam jiwa penerimanya.
  • Perbuatan tidak mematahkan tulang sebagai tanda optimis bagi keselamatan anggota-anggota anak yang baru dilahirkan, kesihatan serta kekuatannya, memandangkan sebagai korban bagi anak yang baru dilahirkan.

Ketiga: Kaki binatang akikah sunat dihadiahkan kepada bidan tanpa dimasak. Hal ini sebagai mengikut perbuatan Fatimah R.Anha atas suruhan Rasulullah SAW. Ini adalah sebagaimana riwayat daripada Ali RA bahawa Rasulullah SAW memerintahkan Fatimah dengan sabdanya:

زِنِي شَعْرَ الْحُسَيْنِ وَتَصَدَّقِي بِوَزْنِهِ فِضَّةً وَأَعْطَى الْقَابِلَةَ رِجْلَ الْعَقِيقَةِ

Maksudnya:Timbanglah rambut al-Husain dan sedekahkanlah ia berdasarkan beratnya dengan nilai perak, serta berikanlah kaki haiwan akikah kepada bidan.”

Riwayat al-Hakim dalam al-Mustadrak (4896) dan beliau menilai sanadnya sebagai sahih dan al-Baihaqi dalam al-Sunan al-Kubra (19298).

Begitu juga Imam al-Nawawi ada menyebutkan dalam kitabnya, al-Rafi‘i menukilkan bahawa disunatkan untuk memberi kepada bidan kaki haiwan akikah. Hal ini adalah berdasarkan kepada hadith yang terdapat dalam sunan al-Baihaqi daripada Ali RA seperti mana hadith yang telah disebutkan di atas dan ia diriwayatkan secara mauquf ke atas Ali RA.

(Lihat al-Fiqh al-Manhaji, 3/59-60; al-Majmu‘ Syarh al-Muhazzab, 8/430-431; al-Mu‘tamad fi al-Fiqh al-Syafi‘i, 2/495; Tuhfah al-Maudud bi Ahkam al-Maulud, hlm. 111-114).

Semoga Allah SWT menerima segala amal ibadat yang kita lakukan. Amin.

Bertarikh: 28 Jun 2023 bersamaan 9 Zulhijjah 1444 H