#680: Tambahan Lafaz Salam ketika Solat

Soalan:

Assalamualaikum w.b.t Dato’ Seri. Apa hukum seseorang yang solat, ketika ingin memberi salam, dia menyebut ‘السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ’ iaitu dengan menambah lafaz ‘وَبَرَكَاتُهُ’ pada lafaz salam tersebut. Mohon penjelasan.

 

Jawapan:

Waalaikumussalam w.b.t
Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, selawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, ahli keluarga Baginda SAW, sahabat Baginda SAW serta orang-orang yang mengikuti jejak langkah Baginda SAW.

Solat yang sah dan sempurna adalah yang memenuhi rukun-rukun serta syarat-syaratnya. Rukun adalah bahagian yang asas bagi sesuatu perkara. Contohnya dinding bagi sesebuah bilik. Oleh itu bahagian-bahagian solat adalah rukun-rukunnya. Solat tidak akan sempurna dan tidak sah kecuali dengan menyempurnakan kesemua bahagiannya mengikut cara dan susun atur yang datang daripada Rasulullah SAW sebagaimana yang diterimanya daripada Jibril AS. Semua rukun solat dapat kita rumuskan kepada 13 perkara. (Lihat al-Fiqh al-Manhaji, 1/141)

Memberi salam yang pertama adalah termasuk di dalam rukun solat kategori qauliyyah. Ianya dinamakan sebagai qauliyyah kerana disyaratkan kepada orang yang solat bagi melafazkan sebutannya yang didengari dirinya sendiri. (Lihat al-Taqrirat al-Sadidah, hlm. 208)

Memberi salam yang pertama adalah wajib berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW:

مِفتاحُ الصَّلاةِ الطُّهورُ، وتحريمُها التَّكبيرُ، وتحليلُها التَّسليمُ

Maksudnya: “Kunci solat (tanpanya solat tidak sah) adalah bersuci (berwudhuk), pengharamannya (haram daripada melakukan perbuatan-perbuatan lain) adalah ketika bertakbir (takbirat al-Ihram) dan penghalalannya (halal untuk melakukan perbuatan-perbuatan lain) adalah setelah memberi salam.”

Riwayat Abu Dawud (618) dan al-Tirmizi (238)

Dalam menjelaskan hadis ini, Imam Nawawi berkata: “Kesimpulannya, memberi salam adalah merupakan rukun daripada rukun-rukun solat. Tidak sah sesuatu solat itu melainkan dengannya. Dan tidak ada yang dapat mengambil tempatnya (menggantikannya). Sekurang-kurangnya hendaklah dia menyebut lafaz salam (السَّلَامُ عَلَيْكُمْ). Sekiranya dia kurang satu huruf daripada huruf-hurufnya ini, tidak sah salamnya itu.” (Lihat al-Majmu’ Syarh al-Muhazzab, 3/475)

Lafaz salam yang paling ringkas adalah (السَّلَامُ عَلَيْكُمْ) sebanyak sekali, dan yang sebaik-baiknya ialah (السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ) sebanyak dua kali, iaitu pada kali pertama sambil berpaling ke kanan dan pada kali kedua pula berpaling ke kiri. (Lihat al-Fiqh al-Manhaji, 1/141; al-Mu’tamad fi al-Fiqh al-Syafi’i, 1/300; Mughni al-Muhtaj, 1/385 dan Raudhah al-Talibin, 1/267-268)

Hal ini adalah berdasarkan hadis, daripada Sa’d bin Abi Waqqas R.A:

كُنْتُ أَرى رَسولَ اللهِ ﷺ يُسَلِّمُ عن يَمِينِهِ، وَعَنْ يَسارِهِ، حتّى أَرى بَياضَ خَدِّهِ.

Maksudnya: “Aku melihat Rasulullah SAW mengucapkan salam ke kanan dan ke kirinya hingga kelihatan putih pipinya.

Riwayat Muslim (582)

Adapun memberi salam dengan lafaz (عَلَيْكُمُ السَّلَامُ), menurut mazhab Syafie ianya diterima tetapi hukumnya adalah makruh. (Lihat Tuhfah al-Muhtaj, 2/90; Raudhah al-Talibin, 1/267; al-Majmu’ Syarh al-Muhazzab, 3/476 dan al-Azkar li al-Nawawi, hlm. 148)

Isu Tambahan Lafaz Salam ketika Solat

Dalam menjawab persoalan di atas, kami nyatakan seperti berikut:

Berkenaan penambahan lafaz pada salam, memang terdapat riwayat yang menyatakan sedemikian iaitu, dalam hadis riwayat daripada Wa’il bin Hujur R.A, katanya:

صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، وَعَنْ شِمَالِهِ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ

Maksudnya: “Aku solat dibelakang Nabi SAW dan Baginda SAW memberi salam di sebelah kanan dengan السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ dan di sebelah kiri dengan السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ”.

Riwayat Abu Dawud (997)

Berdasarkan persoalan yang diajukan, hukum menambah perkataan “وبركاته” di dalam salam pertama adalah menjadi perselisihan dalam kalangan para ulama kerana kewujudan dalil yang berbeza. Imam al-Nawawi menyatakan bahawa disunatkan mengucapkan “السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ” dan ini adalah yang sahih lagi tepat. (Lihat al-Majmu’ Syarh al-Muhazzab, 3/478)

Manakala, Imam Ibn Qudamah al-Maqdisi menyatakan bahawa sunat diucapkan “السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ” dan ini adalah riwayat Ibn Mas’ud, Jabir bin Samurah R.Anhuma dan selain daripada mereka berdua. Adapun Wa’il bin Hujur RA juga ada meriwayatkan bahawa Nabi SAW mengucapkan pada salam yang di sebelah kanan (salam pertama) dengan lafaz “السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهُ وَبَرَكَاتُهُ” dan ia adalah baik di dalam Sunan Abu Daud. Akan tetapi, ucapan yang pertama (السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ) adalah lebih baik kerana jalurnya (riwayatnya) banyak dan jalurnya lebih sahih (berbanding jalur atau riwayat daripada Wa’il bin Hujur). (Lihat al-Mughni, 1/397)

Kami cenderung kepada pandangan yang dinyatakan oleh Imam al-Nawawi bahawa mengucapkan “السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ” adalah lebih baik kerana riwayatnya banyak berbanding riwayat yang terdapat penambahan pada lafaz salam tersebut. Akan tetapi, jika seseorang itu mengucapkan “السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهُ وَبَرَكَاتُه” pada salam yang pertama, maka tidak boleh kita menyatakan bahawa hal itu adalah bid’ah kerana riwayat tersebut (riwayat yang ada penambahan) juga adalah sahih daripada Nabi SAW dan ini merupakan khilaf yang maqbul (diterima) sebagaimana yang dinyatakan oleh para ulama dan ia tidak termasuk di dalam khilaf yang dicela.

Penutup

Kesimpulannya, penambahan lafaz “وبركاته” di dalam salam merupakan penambahan yang warid (terdapat) di dalam hadith Nabi SAW sebagaimana yang kami nyatakan di atas. Tambahan pula, tidak menjadi kesalahan untuk seseorang untuk mengucapkan pada salam yang pertama dengan lafaz “السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهُ وَبَرَكَاتُه” dan solatnya adalah sah.

Akan tetapi, kami menasihati agar tidak melakukannya di tempat-tempat yang sekiranya dengan melakukannya boleh menimbulkan fitnah seperti ketika menjadi imam di masjid kerana tidak semua orang mengetahui akan perkara-perkara seperti ini dan bimbang ada yang mendakwa solat tidak sah dengan penambahan tersebut.

Wallahu a’lam

Bertarikh: 11 Mac 2022 bersamaan 8 Syaaban 1443H