Category Archives: Menyapu Khuf

#671: Waktu Bermula Sapu Khuf

Soalan Assalamualaikum w.b.t Dato’ Seri. Jika saya memakai khuf, bilakah waktu bermulanya tempoh menyapu khuf [...]