Category Archives: Usul Fiqh

#6196: Benarkah Abu Hanifah Mendahulukan Qiyas?

Soalan: Assalamualaikum w.b.t Dato’ Seri. Saya ada dengar ramai yang berkata, Abu Hanifah mendahulukan qiyas [...]

#6195: Adab Mufti

Soalan: Assalamualaikum w.b.t Dato’ Seri. Boleh terangkan kepada kami, adab mufti di sisi Imam Ahmad? [...]

#6193: Berfatwa Tanpa Ilmu

Soalan: Assalamualaikum w.b.t Dato’ Seri. Saya ada terdengar orang menyatakan bahawa Rasulullah bersabda: Siapa yang [...]

#5852: Tatabbu’ Al-Rukhas dalam Pengamalan Ibadat

Soalan: Assalamualaikum Dato’ Seri. Saya ingin bertanya, saya telah mengambil, selepas siap daripada makeup suami [...]

#5481: Makruh dan Pembahagiannya

Soalan: Assalamualaikum w.b.t Dato’ Seri. Apakah definisi makruh, pembahagian dan contohnya? Jawapan: Alhamdulillah, segala puji [...]

1 Comments

#5480: Apabila Keburukan Lebih Besar dari Kebaikan

Soalan: Assalamualaikum w.b.t Dato’ Seri. Bagaimana kaedah pentarjihan jika sekiranya keburukan itu lebih besar daripada [...]

#5479: Jenis-Jenis Ijmak

Soalan: Assalamualaikum w.b.t Dato’ Seri. Berapakah jenis ijmak dan penjelasan tentangnya? Jawapan: Alhamdulillah, segala puji [...]

#5478: Rukun-Rukun Qiyas (Hasanain)

Soalan: Assalamualaikum w.b.t Dato’ Seri. Berapakah rukun Qiyas dan boleh Dato nyatakan sedikit contoh? Jawapan: [...]

#5394: Maksud Paksaan (الإكَراه) dan Syarat-Syaratnya

Soalan: Assalamualaikum w.b.t Dato’ Seri. Apakah yang dimaksudkan dengan ikrah dan bolehkah Dato jelaskan syarat-syaratnya? [...]

#5329: Memahami Maqasid Syariah

Soalan: Assalamualaikum w.b.t Dato’ Seri. Bagaimana yang sebaiknya kita memahami Maqasid Syariah menurut pandangan ulama? [...]