Aplikasi Ijma’ dalam Istinbat Hukum

RM5.00

Ijma’ merupakan salah satu kaedah yang digunakan oleh ulama’ yang mujtahid dalam mengeluarkan hukum, apabila mereka berhadapan dengan persoalan hukum yang tidak ditemui nasnya dalam al-Quran atau al-Sunnah. Menurut Syeikh Abu Zahrah, ijma’ merupakan kesepakatan seluruh ulama’ mujtahidin daripada umat Islam pada sesuatu zaman, setelah kewafatan Rasulullah SAW. (Lihat Usul al-Fiqh, hlm. 198) 

Category: