Aplikasi Qiyas dalam Istinbat Hukum

RM5.00

Sekitar beberapa tahun lalu, penulis dijemput untuk membincangkan isu Qiyas dalam satu wacana ilmu yang dianjurkan oleh JAKIM. Tajuk yang diberikan adalah berkenaan Aplikasi Qiyas dalam Istinbat Hukum. Ini kerana Qiyas merupakan salah satu sumber hukum dalam mazhab Syafie dan kebanyakan mazhab yang lain.

Bahkan amat penting difahami berkenaan dengan isu Qiyas agar ia benar-benar selari dengan matlamat yang dikehendaki oleh Syariah Islamiah khususnya dalam menjawab dan menyelesaikan pelbagai hukum yang baru tetapi mempunyai ‘illah dan sebab yang sama.

Category: