Dabbatul Ard (دابة الأرض): Hakikat dan Kemunculannya.

RM6.00

Buku ini mengupas tentang salah satu tanda Kiamat yang besar, iaitu peristiwa Dabbatul Ardh  Ia merupakan siri ketiga daripada siri kajian al-Fitan wa al-Malahim berhubung tanda-tanda Kiamat yang besar. Kupasannya diasaskan kepada al-Quran, al-Sunnah dan syarahan serta tafsiran para ulama’ berdasarkan sumber dan rujukan yang thiqah dan masyhur.