e-Bahth Ilmi Siri 2: Kaedah Penyucian & Penjernihan Hati

RM5.00

[PERHATIAN. Ini adalah eBook dan bukan buku fizikal. Anda akan menerima emel untuk muat turun PDF.]

Pengarang al-Minhah al- Rabbaniyyah menjelaskan, baiknya hati adalah dengan takut kepada Allah, merasa khuatir terhadap azab seksa-Nya, bertakwa dan mencintai-Nya. Apabila hati itu rosak, di mana tidak ada rasa takut kepada Allah SWT, tidak bimbang terhadap azab seksa-Nya dan tidak mencintai Nya, maka seluruh anggota badan akan ikut rosak. Ini kerana hati yang memegang urusan seluruh jasad. Jika pemegang urusan ini baik, maka baiklah segala yang diuruskan. Sebaliknya, jika rosak, maka rosaklah seluruh yang dikendalikan. Oleh itu, seorang Muslim hendaklah memohon kepada Allah SWT agar dikurniakan hati yang baik. (Lihat al-Minhah al-Rabbaniyyah fi Syarh al-Arba‘in al- Nawawiyyah, hlm. 109).

971 in stock

Category: