Keadilan Sistem Perundangan Islam dalam Lipatan Sejarah

RM5.00

Undang-undang Islam pula dalam bahasa Arab disebut sebagai al-Syariah atau Syariat. Dari sudut bahasa, syariat bermaksud segala apa yang ditetapkan oleh Allah kepada hamba-Nya berupa al-Din (agama). Skop Syariat ini adalah menyeluruh dan luas meliputi soal ibadah, kekeluargaan, jenayah, muamalat, siasah dan lain-lain. (Lihat Panduan Memahami Syariat Islam (terjemahan) oleh Yusuf al-Qaradhawi, hlm. 6-9)

Category: