Konsep Bekerja dan Hak Pekerja Menurut Pandangan Islam

RM5.00

Islam adalah agama yang merangkumi semua aspek kehidupan. Bermula daripada bangun tidur hingga kepada tidur semula telah dijelaskan oleh syariat Islam. Begitu juga daripada perseorangan dan individu hingga kepada mentadbir urusan negara turut mempunyai panduan dan petunjuk oleh syariat Islam.

Dalam menjalankan kehidupan sebagai hamba Allah, manusia juga dituntut untuk menjaga interaksi dan hubungan sosialnya sesama manusia, di mana hal ini disebut sebagai mu’amalah. Maka di dalam Islam, diajar kaedah bermuamalah yang baik, kemudian dikembangkan oleh ulama’ fiqh dalam disiplin muamalah tersebut.

Category: