e-Bahth Ilmi Siri 8: Konsep Darurah Pengenalan dan Aplikasinya

RM5.00

[PERHATIAN. Ini adalah eBook dan bukan buku fizikal. Anda akan menerima emel untuk muat turun PDF.]

Dengan rasa rendah diri, penulis merafakkan kesyukuran kepada Tuhan yang Maha Esa kerana dengan izinnya dapat menyiapkan sebuah Bahth Ilmi yang bertajuk: Penggunaan Konsep Dharurah dalam Penentuan Hukum. Ia akan dibentangkan sempena dengan penganjuran Dialog Intelektual Fatwa Kali Ke-2. Oleh kerana perbincangan berkenaan dengan konsep dharurah mempunyai hubungkait secara langsung dengan kaedah fiqh dan usul fiqh, maka perbincangan ini juga difokus dan dihalakan kepada dua kaedah tersebut.

976 in stock

Category: