Memahami Konsep Islah

RM5.00

Islah merupakan satu proses yang perlu sentiasa dilakukan oleh seluruh umat Islam bagi mengembalikan kegemilangan tamadun Islam. Tambahan pula, umat Islam ketika ini sedang berada dalam fasa kejatuhan dan kelemahan sehingga tidak mampu untuk menguasai tamadun dunia, sama ada disebabkan oleh faktor dalaman mahupun faktor luaran. Melalui konsep islah, ia diharap dapat memberi satu solusi dan penyelesaian dalam segenap aspek kehidupan merangkumi institusi kekeluargaan, kemasyarakatan, organisasi, bahkan dalam tadbir urus negara itu sendiri. 

Category: