Mengatasi Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Jati Diri Individu

RM5.00

Islam amat menggalakkan dan menyanjung tinggi umatnya yang bekerja sehingga dirinya terhindar daripada sikap meminta-minta kepada orang lain.

Category: