Menzahirkan Kecintaan terhadap Rasulullah SAW

RM2.50

Sejarah Nabi Muhammad SAW menghidangkan kepada kita sejambak contoh utama bagi seorang pemuda yang waras; peribadinya yang dipercayai dalam kalangan keluarga dan sahabat; seorang manusia yang menyeru umat manusia ke jalan Allah SWT secara lemah-lembut dan bersopansantun; seorang pejuang yang mengorbankan usaha dan tenaga demi menyampaikan seruan Allah SWT.

Category: