Pandangan Syeikh Abu Zahrah Berkenaan Isu Rejam Bagi Penzina Muhsan

RM5.00

Ketika menyemak beberapa buah buku, kami terpandang satu pendapat oleh seorang ulama’ yang amat masyhur di Universiti al-Azhar. Beliau ialah Syeikh Muhammad Abu Zahrah. Kami tertarik dengan kenyataan beliau berkenaan isu tiada rejam dalam kes hukuman terhadap penzina muhsan dengan hujahnya yang dibentangkan di salah satu seminar antarabangsa sehingga ia menimbulkan satu perdebatan hangat. Berdasarkan kepada keluasan fiqh dan suasana semasa, mungkin isu seperti ini perlu dilihat dengan lebih teliti dan ditekuni dengan lebih insaf. 

Category: