Pengguguran Janin: Hukum dan Permasalahannya

RM5.00

Kehidupan janin pada pandangan Islam adalah kehidupan yang dihormati kerana Islam menganggapnya sebagai makhluk hidup yang mesti dipelihara. Syariat Islam sendiri mengharuskan perempuan yang mengandung supaya tidak berpuasa pada bulan Ramadhan, bahkan menjadi wajib kepadanya jika dikhuatiri puasanya akan menjejaskan kandungan.

Oleh yang demikian, Islam mengharamkan segala bentuk penganiayaan ke atas janin, walaupun penganiayaan itu datang daripada kedua ibu bapanya, hatta ibu kandungnya sendiri.

Category: