e-Bahth Ilmi Siri 7: Penggunaan Alkohol dalam Makanan dan Minuman

RM5.00

[PERHATIAN. Ini adalah eBook dan bukan buku fizikal. Anda akan menerima emel untuk muat turun PDF.]

Sesungguhnya isu makanan dan minuman yang bercampur dengan perkara yang memabukkan seperti arak atau alkohol, menjadi isu kepada umat Islam. Jumhur ulama bersepakat tentang pengharaman meminum arak sama ada sedikit atau banyak. Ini kerana sifatnya yang memabukkan dan menyebabkan hilang ingatan untuk mengingati Allah SWT. (Lihat al-Mausu‘ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah, 5/15).

969 in stock

Category: