Sedekah Jariah: Memperteguh Iman, Memakmurkan Ummah

RM5.00

Salah satu sarana dalam mentarbiyah hati orang beriman agar tumbuh rasa kebertanggungjawaban kepada orang lain, al-Quran menggunakan pendekatan menginfakkan harta di jalan Allah. Dalam konsep ini, harta ditekankan sebagai satu kurniaan untuk turut dibahagikan kepada orang lain, dan ia bukanlah milik peribadi secara mutlak.

Dalam Bahth Ilmi pada kali ini, kami kemukakan dengan tajuk Sedekah Jariah: Memperteguh Iman, Memakmurkan Ummah. Ia bertujuan untuk memberi penekanan terhadap kepentingan sedekah jariah dalam membantu memakmurkan ekonomi ummah, sehingga akhirnya menatijahkan kekuatan kesatuan ummah dalam pelbagai sudut kehidupan.

986 in stock

Category: