Tanggungjawab Terhadap Orang Mati

RM6.00

Selepas daripada kita membincangkan isu yang terkait dengan mati dan kematian dalam beberapa siri yang lepas, maka pada kali ini, akan difokuskan dengan tajuk Tanggungjawab Terhadap Si Mati. Semoga perbahasan ini akan memberi manfaat kepadav kita semua sebagai sebuah tanggungjawab yang mesti dilaksanakan oleh orang yang hidup terhadap saudaranya yang meninggal dunia. Tanggungjawab ini sifatnya adalah fardhu kifayah yang mesti dilaksanakan oleh sebahagian dari kalangan kita sehingga menggugurkan kefardhuan mereka yang lain.

Category: