Tiupan Angin Yang Mencabut Nyawa Orang Beriman

RM6.00

Syeikh Yusuf al-Wabil berkata: Antara tanda-tanda hampirnya berlaku hari Kiamat ialah hembusan angin yang lembut untuk mencabut ruh orang-orang yang beriman. Maka, tidak ada lagi di atas muka bumi ini orang yang menyebut: “Allah, Allah.” Hanya yang tinggal adalah manusia paling jahat. Maka dalam keadaan demikianlah Kiamat akan berlaku.