Category Archives: Jual Beli

#5928: Hukum Mengambil Manfaat dari Harta yang Belum Selesai Bayaran Penuh

Soalan: Assalamualaikum w.b.t Dato’ Seri. Apakah hukum pembeli mengambil terus manfaat dari harta yang dibeli [...]

#5368: Maksud Jual Beli Salam dan Hikmahnya

Soalan: Assalamualaikum w.b.t Dato’ Seri. Boleh Dato jelaskan maksud jual beli salam dan hikmah dibenarkan [...]

#4936: Boleh Tak Jual Bersama dengan Syarat?

Soalan: Assalamualaikum w.b.t Dato’ Seri. Bolehkah jual bersama dengan syarat? Jawapan: Alhamdulillah, segala puji bagi [...]

#4927: Larangan Jual Beli pada Satu Barangan Dua Kali

Soalan: Assalamualaikum w.b.t Dato’ Seri. Apa maksud larangan jual beli pada satu barangan sebanyak dua [...]

#4918: Ta’min Ta’awuni: Hukum

Soalan: Assalamualaikum w.b.t Dato’ Seri. Apa hukum berkaitan ta’min ta’awuni atau insurans syariah yang berasaskan [...]

#4917: Insurans Perniagaan: Hukumnya

Soalan: Assalamualaikum w.b.t Dato’ Seri. Boleh jelaskan tentang insurans perniagaan? Jawapan: Alhamdulillah, segala puji bagi [...]

#4916: Hukum Jual Beli Tipu Daya dan Jenis Gharar

Soalan: Assalamualaikum w.b.t Dato’ Seri. Boleh jelaskan jual beli yang dari jenis tipu daya? Dan [...]

#4915: Jual Beli Janin Binatang atau Keturunannya

Soalan: Assalamualaikum w.b.t Dato’ Seri. Apa hukum jual beli janin binatang? Adakah ia termasuk jenis [...]

#4617: Hukum Jual Air Mani Unta

Soalan: Assalamualaikum w.b.t Dato’ Seri. Apa hukum jual air mani unta? Jawapan: Alhamdulillah, segala puji [...]

#4616: Hukum Jual Lebihan Air

Soalan: Assalamualaikum w.b.t Dato’ Seri. Apa hukum jual lebihan air? Jawapan: Alhamdulillah, segala puji bagi [...]